Bestyrelsen for Region Syd for Strømmen
Generalforsamling / Bestyrelse

Regionens ekstra ordinære generalforsamling

Afholdes i Saxenhus d.30.juli 22,lokale 126. 

Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing, kl.13.30- 17.00.

Dagsorden fremgår andet sted i bladet.

Der vil blive serveret kaffe/kage efter forsamlingen og bliver der tid tilovers kan vi danse et par danse.

Tilmelding af hensyn til traktementet, senest d.16. juli 2022. Til formanden Annette Pfeffer Røyen på mail: annettepfeffer06@gmail.com


Regionens ordinære generalforsamling
afholdes i den store sal på Nørre Alslev Bibliotek, Helene Strangesvej 1, 4840 Nørre Alslev den 18. marts 2022 kl. 13.30.
Dagsorden ifølge vedtægter for Regionerne under Dansk Seniordans. På valg til bestyrelsen er to bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter, to revisorer og en revisorsuppleant.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formand Annette Pfeffer Røyen i hænde senest den 4.3.22.
annettepfeffer06@gmail.com, eller Horsevænget 7, 4800 Nykøbing F.
Deltagerne skal selv medbringe kaffe/kage da det ikke er muligt for Regionen at være vært. Til gengæld bliver det muligt at danse efter generalforsamlingen.

Se regionens vedtægter længere nede på siden.


Bestyrelse

Regionen holdt generalforsamling på Saxenhus i Sakskøbing fredag den 24. september 2021.
Den burde have været afholdt i foråret, men var udsat på grund af coronanedlukning.


Formandens beretning fra d. 19. september 2020 indtil d. 24. september 2021.

Den sidste generalforsamling blev afholdt d. 19. september 2020 på biblioteket i Nr. Alslev. Hvor bestyrelsen konstituerede sig med ny formand, den daværende formand Birte Jakobsen samt sekretæren Astrid Johannesen ønskede at fratræde.

Lederplejemødet d. 24. oktober 2020, blev gennemført ved regionens to instruktører henholdsvis Birte Jakobsen og Astrid Johannesen, med undervisning i den nye cd 20.

Forsamlingsloftet blev sat ned til 10 personer – grundet Covid 19 – sidst på året  2020. flere dansehold lukkede helt ned – andre hold fandt nye kreative løsninger indenfor de udstukne rammer, holde afstand, ikke skifte partner, visir og håndsprit blev flittigt brugt. Men d. 11. december 2020 blev alt lukket ned fra myndighedernes side.

Bestyrelsesmødet d. 20. november 2020, havde vi en debat om hvorvidt Landsforeningens Instruktør korps virkede efter hensigten.  Her i vores region var der 2 danseinstruktører tilknyttet korpset – Birte J. og Astrid J. – Derfor sendte vi et brev til landsforeningen og foreslog en ophævelse af korpset.

D. 28. november 2020, vedtog landsforeningens bestyrelse at nedlægge korpset.

Aflysninger i 2021. Nytårsstævne d. 9. januar på Hotel Falster, Årsmøde i landsforeningen d. 23 -24 januar. Regionens ordinære generalforsamling d. 26. marts 2021.

Jubilæum i Nr. Alslev danseforening d. 30. januar. Regionen ønsker jeres forening et stort tillykke med de 25. år.

_____________________ 

I løbet af forsommeren begyndte nogle danseforeninger i vores region så småt at tilbyde sommerdans, i juni og juli måned. Seniordanserne var meget forventningsfulde, som var det deres første skolebal.

” Livet begynder igen” Corona har stjålet et år af mit liv, og det har jeg ikke råd til, når jeg ikke har så mange år tilbage.

D. 9. juni 2021 besøgte journalist Kirsten Nilsson, fra Politiken et hold seniordansere fra regionen i Nykøbing Falster.

KultKIT, Interreg – det var et arrangement mellem en tysk og dansk danseforening.  Nykøbing F.- Sydfalster foreningen havde ansøgt og fået bevilget 41.000 kr. af EU-midler. Arrangementet blev afholdt d. 24. august 2021 i et heldagsprogram mellem seniordansere fra Lübeck og Nykøbing F. Sydfalster. Dagen blev indledt med en bustur omkring Maribosøerne, bagefter blev resten af dagen tilbragt i Lalandia med dans og spisning.

D. 20. august, var der opvisning på Nr. Alslev By`s torv af dansere fra Nr. Alslev.

D.11. september.

Foreningernes dag i Guldborgsund kommune , blev seniordansen præsenteret med dansere fra Nr. Alslev og Nykøbing F. Sydfalster, fra vores region.

D. 20. september, var det igen dansere fra vores region, fra Nr. Alslev som optrådte med seniordans i forbindelse med indvielsen af en ny tog station i Nr. Alslev.

Seniordansen er igen tilbage på landkortet, og vi kan igen begynde at glæde os til alle de tilbud, som venter forude med stævner og andre tilbud som kurser og højskoler.

Første stævne er lige om hjørnet, Efterårsstævnet i Sakskøbing Hallen d. 31.10.21, hvor jeg håber at se rigtig mange af vores dansere.

Vi har ca. 270 medlemmer af landsforeningen her i regionen, lad os sammen gøre en fælles indsats, for flere medlemmer.

  Annette Pfeffer RøyenFormand

Alle valg var genvalg.  Bestyrelsens konstituering:

                   Formand : Annette Pfeffer Røyen

                   Kasserer:   Anni Kristiansen

                   Sekretær:  Gurli Kølle Pedersen

                   Medlem af bestyrelsen: Aase Malmgren

                  Medlem af bestyrelsen: Anne Madsen

                   Suppleant: Birte Jakobsen

                  Suppleant: Otto WoldRegionens generalforsamling, planlagt til den 27. marts 2020, blev AFLYST. 
Ny Dato er lørdag den 19. september 2020 kl. 14.00
Generalforsamlingen blev afholdt i bibliotekets sal, Helene Strangesvej 1, 4840 Nørre Alslev.

Bestyrelse for Region Syd for Strømmen består af 5 personer + to suppleanter. Heraf skal et flertal ifølge vedtægterne være danseledere. Se regionens vedtægter længere nede på denne side.


Den nuværende bestyrelse er valgt på Generalforsamlingen i Nørre Alslev den 19. september 2020:


Annette Pfeffer Røyen, formand (danseleder), 
Gurli Kølle, sekretær, 
Anni Kristiansen, kasserer (danseleder)
Anne Madsen, menigt medlem (danseleder)
Aase Malmgreen, menigt medlem
Birte Jakobsen, suppleant (danseleder)
Otto Wold, suppleant

Ruth Petersen, bilagskontrollant
Anita Frantzen, bilagskontrollant
Birgit Rasmussen, bilagskontrollant, suppleant
  

Referat fra generalforsamlingen:
Generalforsamlingen blev afholdt i skyggen af Coronavirussens hærgen. Det var lovligt at samles op til 50 personer. Alle skulle sidde med en m mellemrum, skulle vende samme vej, og der skulle være 2 m til "hovedbordet" Der var 24 fremmødte.

Punkt 1: Valg af dirigent: Bo Røyen
Punkt 2: Formandens beretning (for danseåret 2019):
Birte Jakobsen kunne berette om et år med mange aktiviteter:  
22.03.  Regionens generalforsamling, 
1 5.03., 23.08. og 15.11. bestyrelsesmøder. Referater fra disse er sendt til danselederne i regionen. 
13.04.  LDSD's generalforsamling på Viggaarden.
Aktiviteter i regionen
18.01. Nytårsstævne på Saxkøbing hotel. 
02.03. Forårsstævne i Sakskøbinghallen. 
06.04. Højskoledag på Marielyst. 
29.04. Dansens dag på Viggaarden i Nr. Alslev.
29.08. Madkurvsdansedag i Reventlow. 
27.10. Efterårsstævne i Nakskov Idrætscenter.
Andre arrangementer med deltagelse af bestyrelsesmedlemmer, danseledere eller dansere her fra regionen: 
19.01. - 20.01. LDSD's årsmøde. 
25.05. - 31.05. Internationalt Danseleder Congres i Norge.
22.02.  Lederplejemøder:  Sakskøbing. Ønskedanse. 27.09. Lederplejemøde: Sakskøbing. Danse fra ISDC i Norge. 
02.11. Dansedag i Nørre Alslev. Erstatning for LDSD´s aflyste opfølgningskursus.
27.05. Ladywalk for 5. gang.
29.03. - 30.03. Rounddance på Den Gamle Grænsekro.
06.05. - 09.05. Dansefritid på Samsø.
27.07. - 02.10. Ryslinge Højskole
26.08. - 28.08. Fortsætterkursus for ledere i Brædstrup.
Medlemmer på Landsplan: 2387. I regionen: 252. 
Birte opfordrer til at danselederne motiverer danserne til at melde sig ind i LDSD.
To nye dansesteder i regionen: Horreby, hvor Annette og Bo leder, og Gedser, hvor Annette og Astrid leder. Toreby er overtaget af Elly under Aktiv Fritid. Nykøbing, Væggerløse og Gedser er i nydannet forening under LDSD: Seniordans Nykøbing F. Sydfalster.
Hjemmesiden redigeres af Astrid. Gennemsnitlig 400 inde og kigge om ugen.
Formandsbreve fra LDSD, Bo Røyen kommer jævnligt og bliver videresendt til danselederne i regionen.
Planlagte stævner i 2020:
12.01. Nytårsstævne på Sofieskolen i Nykøbing F.
21.02. Lederplejemøde Nykøbing F.
Men så kom Coronaen og satte en stopper for al aktivitet: 
Generalforsamling i Sakskøbing 27.03. Aflyst
Dansens Dag Viggaarden 29.04. Aflyst
Højskoledag på Marielyst 16.05. Aflyst
reventlowstævnet 20.08. Aflyst
Efterårsstævne i oktober. Aflyst
Planlagt er Lederplejemøde 24.10.
Aflyst på landsplan: Dansefritid i Haderslev 24.05. - 27.05. Landslederkursus i Aalborg 15.06. - 17.06. (af
holdes i 2023) Gudum Højskole 28.06. - 03.07.
Gennemført blev Langesøhus 09.08. - 14.08.

Dansesæsonen er kommet godt i gang de fleste steder efter de retningslinjer/restriktioner, der er p.gr.a. coronavirus. Birte konstaterer, at virussen stadig er derude, men vi skal nok få en god dansesæson alligevel.

Punkt 3: Kassererens regnskab. regnskabet med et pænt overskud på 10.435,91 kr. blev godkendt.

Punkt 4: Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag

Punkt 5: Valg af bestyrelse: Birte og Astrid er på valg. Astrid genopstiller ikke. Bestyrelsen forslår Annette Pfeffer Røyen og Gurli Kølle. Begge blev valgt. 
Suppleanter: Annette og Otto er på valg. Otto og Birte stiller op, - begge bliver valgt.

Punkt 6: Valg af revisorer og revisorsuppleant: Ruth Petersen og Anita Frantzen, suppleant Birgit Rasm ussen.  Alle genvalgt.

Punkt 7: Eventuelt.   Anni, kassereren, takkede Astrid og Birte for tro tjeneste.

Bo Røyen takker for god ro og orden.
Slut på generalforsamlingen.

Efterfølgende drak man medbragt kaffe, og der var stemning for dans, som Astrid og Birte ledede.Bestyrelsen

Fra generalforsamlingen 2019:

Formanden, Birte Jakobsen aflagde beretning:

Birte kunne se tilbage på et meget begivenhedsrigt år med stor aktivitet ude på dansestederne i Stege, Nørre Alslev, Væggerløse, Nykøbing, Toreby, Sakskøbing, Maribo, Bandholm og Nakskov, hvor vi til sammen har mellem ca. 400 dansere, hvoraf de 264 er medlemmer af Landsforeningen Dansk Senior Dans.

Der har været fire store stævner, hvor vi mødes på tværs af dansestederne, med mellem 90 og 110 deltagere. Læs under stævner.

Der har været stor kursusaktivitet for danselederne, hvoraf der nu er 11. Det er flot i forhold til ledersituationen på landsplan. De fleste hold har to ledere.

Seniordansleder kan man kun blive gennem Landsforeningen Dansk Senior Dans og dansematerialerne købes også gennem Landsforeningen. Derfor opfordrede Birte til, at alle gør meget for, at så mange som muligt er medlem i Landsforeningen. (Der er altså ikke tilstrækkeligt, at man er medlem i den aftenskole, sportsforening eller hvem der ellers tilbyder seniordansen.) Det koster kun 140 kr./220 kr. for par. Prisen for at deltage i et stævne har fra 2014 været 40 kr. mere, for de der ikke er medlemmer i Landsforeningen, så kontingentet er hurtigt tjent hjem.

Vi ER også mange medlemmer i forhold til antallet af dansere, men jo flere jo bedre.

Birte nævnte Landsforeningens årsmøde, hvor bestyrelsesmedlemmer får ny inspiration, Landsformandens formandsbreve, vores hjemmeside, og ikke mindst planerne for år 2019:

Dem er der allerede taget hul på. Forårsstævne i Sakskøbing med 81 deltagere. Dansens Dag, 29.04. bliver i år fejret med Åbent hus på Vig-Gaarden i Nørre Alslev, Ladywalk den 27. maj samt til Reventlowstævne den 29. august.

I efteråret var der digitaliseringskursus for ledere.

Danselederkurser: Fire her fra regionen har været på begynderkursus. Kursus i nye danse fra Nordisk stævne: Her deltog alle danselederne.

Man kan møde Birte som underviser på Ryslinge Højskole i august. Her er p.t. mange deltagere hernede fra, så der er arrangeret fælles bus fra Spodsbjerg. Astrid byder på Dansefritid på Samsø i maj.

Aase fra Let på Tå tager på ture med sine dansere hvert år.  

Kassereren aflagde regnskab, med et lille overskud.Vedtægter for regionerne, ændret ved landsgeneralforsamlingen 2014

            

§ 1 – Formål

stk. 1    At udbrede kendskab til og fremme interessen for seniordans, så

            flest mulige får tilbud om aktiv medvirken i seniordans som mid-

            del til kulturel indsigt, samt fysisk og psykisk sundhed og glæde.

stk. 2    Gennem aktiviteterne at fremme kontakten mellem deltagerne for

            udbygning af socialt netværk.

stk. 3    At afholde og koordinere regionsstævner, inspirationskurser og an-

            dre fælles arrangementer indenfor regionen til fordel for regionens

            trivsel og som grundlag for Landsforeningen ” Dansk Senior Dans

            arbejde.

 

§ 2 – Medlemskab

stk. 1    Medlemmer er de personer med tilhørsforhold til regionen, der står

           som medlemmer af Landsforeningen ” Dansk Senior Dans ”.

 

§ 3 – Regionsbestyrelsen

stk. 1    Regionen ledes af en regionsbestyrelse bestående af 3-5 medlem mer. Det tilstræbes, at et flertal af disse er danseledere. Desuden  vælges der på regionens generalforsamling 2 suppleanter, hvoraf  én helst skal være danseleder.

stk. 2    Regionsbestyrelsen vælges for 2 år – og kan genvælges. På lige år  vælges 2 personer, og på ulige år vælges 1 eller 3 personer.

Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

stk. 3    Regionsbestyrelsen, der konstituerer sig efter regionsgeneral- forsamlingen, vælger 1 formand, 1 sekretær samt 1 kasserer.

stk. 4    Møde i regionsbestyrelsen afholdes, når denne finder det nødven digt.

            Dagsorden skal foreligge.

stk. 5    Regionsbestyrelsen er beslutningsdygtig ved almindeligt flertal.

stk. 6    Der skrives referat af møderne, og referatet godkendes af de til stedeværende.

 

§ 4 – Regnskab og revision

stk. 1    Regnskabsår: 1/1 – 31/12.

stk. 2    Regnskabet revideres inden generalforsamlingen af 2 blandt med lemmerne valgte revisorer.

stk. 3    Senest den 31. marts i det efterfølgende år indsendes det af regio nen godkendte regnskab til landsforeningens kasserer.

stk. 4    Regionens formue skal være anbragt i anerkendt pengeinstitut.

  § 5 – Generalforsamling

stk. 1    Landsforeningen ” Dansk Senior Dans ” generalforsamlinger er i  alle regionsanliggender højeste myndighed.

stk. 2    Den årlige regionsgeneralforsamling afholdes inden udgangen               af  1. kvartal.

stk. 3    Indkaldelse til regionsgeneralforsamlingen foretages enten i   medlemsbladet eller i udsendelse til medlemmerne med mindst 3 ugers varsel. I indkaldelsen henvises til dagsorden ifølge vedtægterne, ligesom ekstra punkter nævnes, hvis disse kendes på tidspunktet for indkaldelsen.

stk. 4    Ekstraordinær regionsgeneralforsamling kan indkaldes, når  bestyrelsen finder det nødvendigt og skal indkaldes, når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt krav og  medsender motiveret dagsorden, i begge tilfælde med mindst 4   ugers varsel.

stk. 5    Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før regionsgeneralforsamlingen.

stk. 6    Forslag til valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af suppleanter kan fremsættes på generalforsamlingen.

stk. 7    Regionsgeneralforsamlingen   træffer sine beslutninger ved                   simpelt  stemmeflertal.

stk. 8    Dagsorden for den ordinære regionsgeneralforsamling skal inde holde:

                   1.   Valg af dirigent

                   2.   Formandens beretning

                   3.   Kassererens regnskab

                   4.   Indkomne forslag

                   5.   Valg af bestyrelse + suppleanter

                   6.   Valg af revisorer + revisorsuppleant ( alle vælges for 1                            år)

                    7.   Eventuelt

 

stk. 9    Stemmeret ved regionsgeneralforsamlingen har alle fremmødte  medlemmer, der er registreret i regionen – med 1 stemme. Ønsker  et medlem skriftlig afstemning, skal dette gennemføres.

 

§ 6 – Ophør

stk. 1    Opløsning af regionen kan kun ske efter en på Landsforeningen   Dansk Senior Dans ”` ordinære generalforsamlings beslutning,  hvis forslaget har været et punkt på dagsordenen, samt været på   regionsdagsordenen i den vedrørte region.

stk. 2    I tilfælde af ophør overgår eventuelle aktiver til Landsforeningen Dansk Senior Dans ”.

stk. 3    Eventuel deling af bestående regioner kan ske efter godkendelse i  LDSD´s bestyrelse ud fra skriftlig begrundet ansøgning. Delingen  meddeles i medlemsbladet.

 

§ 7 – Tegning og hæftelse

stk. 1    Regionsbestyrelsen forpligtes ved underskrift af to bestyrelses-

            medlemmer, hvoraf den ene skal være formanden.

stk. 2    Formanden meddeler kassereren fuldmagt til daglige løbende for retninger.

stk. 3    Regionsbestyrelsen hæfter kun for sine forpligtelser med region ens aktiver. Der påhviler ikke regionsbestyrelsens medlemmer       nogen personlig hæftelse.

 

Vedtægterne er vedtaget på Landsforeningen ” Dansk Senior Dans ” gene ralforsamling den 21. april 1996.

  § 3 stk. 1 ændret på Landsforeningen ” Dansk Senior Dans ” generalfor- samling den 18. april 1998.

§ 3 stk. 3 ændret på Landsforeningen ” Dansk Senior Dans ” generalfor-

samling den 2. april 2000.

§ 5 stk. 7 pkt. 6 ændret på Landsforeningen ” Dansk Senior Dans ” generalforsamling den 22. april 2001.

§ 5 stk. 5 ændret på Landsforeningen ” Dansk Senior Dans ” generalfor-

samling den 3. maj 2009.

§ 5 stk. 3 ændret på Landsforeningen generalforsamling den 21. april 2013.

§ 3 stk. 1 ændret, § 5 stk. 5 ændres, der indsættes et nyt stk. 6. Stk. 6,7,8 bliver til stk. 7,8,9. ændret på Landsforeningen Dansk Senior Dans generalforsamling den 26. april 2014.

 

         

       

 

 

 

 

 

                  

 

                   


 

 

 

2014   Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

03.08 | 11:43

Lise Roat, Rødby, kl14 - 15.30 sæson 15 september til og med 1. December. 2022

...
24.03 | 15:32

Dejligt billede fra vores sommerstævne iRewentlovparken.
Vi ses på Marielyst og iHadsten.
Kærlig hilsen
Grete Stryger.

...
03.08 | 11:44
Hvor danses der? har modtaget 8
15.04 | 09:25
Sidste nyt har modtaget 2
Du kan lide denne side